Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Functiehuis

Alle generieke functies zijn in 2020 geïmplementeerd en in gebruik genomen. Hiermee is het aantal functies binnen Auris teruggebracht van ruim 100 naar minder dan 50. Het nieuwe functiehuis vormt daarmee een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van Auris naar een expertiseorganisatie.

In 2021 zijn de ingediende bezwaren grotendeels afgehandeld. Bezwaren uit de laatst geïmplementeerde functiegroepen worden afgehandeld in het eerste kwartaal van 2022. De evaluatie van het nieuwe functiehuis vindt daarna plaats, waarbij het de wens is competentieprofielen toe te voegen.