Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze missie en visie

Met haar missie, visie en kernwaarden verwoordt Auris een stevige ambitie. De zeven strategische doelen zorgen voor de beweging die nodig is om Auris verder te ontwikkelen als expertiseorganisatie voor zorg en onderwijs.

Kernwaarden Auris

Jij wilt effectief mee kunnen doen in de samenleving. De medewerkers van Auris kunnen je daarbij helpen. Wij begrijpen namelijk wat het betekent om doof of slechthorend te zijn of een taalontwikkelingsstoornis te hebben.

Strategische doelstellingen 2022

De missie en visie geven richting voor de komende vier jaar. De strategische doelstellingen zorgen voor de beweging die nodig is om Auris verder te ontwikkelen als expertisecentrum.