Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Interne audits Zorg, aanmeldpunten, Ambulante Dienstverlening, Cursuscentrum en Auris Ondersteunende Diensten

In regio’s Zuid en West zijn diverse zorglocaties, aanmeldpunten, cursuscentrum, Auris Ondersteunende Diensten en Ambulante Dienstverlening intern geauditeerd aan de hand van de CIIO Maatstaf (2016) en het SIAC- en FENAC-kwaliteitskader. Auris mocht complimenten ontvangen omdat medewerkers goed op de hoogte zijn van en toewerken naar de strategische doelstellingen. Maar ook omdat nieuwe medewerkers zorgvuldig worden ingewerkt. Een verbeterpunt is het optimaliseren van de vindbaarheid van Auris door partnerorganisaties. Dit wordt in 2022 in de vorm van verschillende acties gerealiseerd.

Interne audits eigen leslocaties

De interne audits geven inzicht in de kwaliteit van het door Auris aangeboden onderwijs. In 2021 is op zes scholen van Auris een interne audit uitgevoerd. Het betreft Auris Taalkring, Auris College Rotterdam, Auris Dr. M. Polanoschool, Auris Florant, Auris Montaal en Auris Rotsoord. Een deel van de scholen is getoetst volgens het Onderzoekskader (2017) van de Inspectie van het Onderwijs. De scholen waar de audit na 1 augustus 2021 is uitgevoerd, zijn getoetst volgens het Onderzoekskader (2021). Verder geldt het Auris Kwaliteitskader. Hierbij wordt gekeken naar de toepassing van de kernwaarden van Auris, of er zichtbaar wordt gewerkt aan de strategische doelstellingen, of het Taalbeleid van Auris wordt gehanteerd, of de locaties voor speciaal onderwijs met de door Auris opgestelde standaarden werken en of volgens de geldende protocollen en reglementen van Auris wordt gewerkt.

De interne audits tonen wat goed gaat en wat beter kan. De aandachtspunten en tips die uit de audits voortkomen, worden door de scholen opgepakt.