Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Actualisatie Allocatiemodel

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep ontvangt financiering van het Ministerie van OCW. De middelen worden vervolgens over de verschillende onderwijsdiensten verdeeld.

eHRM implementatie

Begin 2021 is een nieuw, toekomstbesteding, HRM-systeem voor de personeels- en salarisadministratie geïmplementeerd. Met de keuze voor AFAS Profit is Auris overgegaan naar een nieuwe salarisadministrateur: IJK.

Functiehuis

Alle generieke functies zijn in 2020 geïmplementeerd en in gebruik genomen. Hiermee is het aantal functies binnen Auris teruggebracht van ruim 100 naar minder dan 50.

HR recruitment

Krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een meer holistische aanpak van vinden, binden en behouden van talenten. Beleid op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie is in 2021 uitgewerkt en wordt in 2022 geïmplementeerd.

Auris Academie

Auris is een expertiseorganisatie. De oprichting van de Auris Academie is in de strategische doelen direct gekoppeld aan de expertisefunctie.

Kwaliteitshandboek

In 2020 is het kwaliteitsmanagement van Auris beschreven en in 2021 is gestart met de implementatie ervan. De systematiek voor de systeembeoordeling is uitgewerkt en voor het eerst uitgevoerd.

Fundament ICT

In 2021 is Axians na een intensief traject van bijna een jaar geselecteerd als de partij die Unilogic gaat opvolgen als belangrijkste ICT-leverancier van Auris. In oktober 2022 is samen met Axians het project Implementatie Fundament gestart.

Implementeren nieuw Leerling Volg Systeem

Door de implementatie van Parnassys (SO) en SomToday (VSO) werkt Auris met een volwassen SAAS-oplossing die leidend is in de markt. De applicatie biedt meer mogelijkheden om aan te sluiten op de werkwijze van Auris.

Business Intelligence

In 2020 is gestart met het bouwen van een Business Intelligence (BI) platform (datawarehouse). Hiermee kan Auris alle data uit de belangrijke systemen integreren en combineren tot waardevolle informatie voor onder andere de afdeling Onderzoek.