Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

A1 Kengetallen

Het aantal leerlingen special onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs betreft het aantal dat ingeschreven staat op de scholen van Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep.

A2 Meerjarenbegroting

De verbouwing en verduurzaming van De Taaltuin (nieuwe naam van De Weerklank Alphen) is in 2021 volledig gerealiseerd. Daarnaast zijn de ICT-investeringen op niveau van begroting.