Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

CIIO Maatstaf audit (ISO 9001:2015)

De jaarlijkse externe CIIO audit is in 2021 gehouden in de regio’s Zuid en West en bij Auris Ondersteunende Diensten. De audit is uitgevoerd aan de hand van de CIIO Maatstaf 2016. Deze maatstaf is een vertaling van de ISO 9001 norm. CIIO benoemt de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en kennisdeling van medewerkers en de vele samenwerkingen met partners en verwijzers als punten waar de organisatie trots op kan zijn. De uitkomsten van de audit zijn positief bevonden, waardoor het certificaat voor Auris is verlengd.