Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Implementeren nieuw Leerling Volg Systeem

Door de implementatie van Parnassys (SO) en SomToday (VSO) werkt Auris met een volwassen SAAS-oplossing die leidend is in de markt. De applicatie biedt meer mogelijkheden om aan te sluiten op de werkwijze van Auris. Ook zijn de nieuwe systemen makkelijk uit te breiden met extra modules voor bijvoorbeeld oudercommunicatie. Dit alles ter ondersteuning van hoogwaardig onderwijs voor onze cliënten. Alle medewerkers van Auris die met het nieuwe systeem werken, hebben een training gevolgd.