Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelating (voortgezet) speciaal onderwijs

De Commissie van Onderzoek (CvO) van Auris gaat na in hoeverre de ondersteuningsvragen van de reguliere school samenhangen met de ernst van de stoornis en de onderwijsbehoefte van de leerling. De commissie stemt dit af met de reguliere school en de ouders. In sommige situaties is de reguliere school geholpen met een consultatie en een adviestraject of een gerichte cursus vanuit het Auris Cursuscentrum. Is meer ondersteuning nodig, dan kent de CvO Ambulante Dienstverlening toe. Daarnaast kan de commissie besluiten of de leerling (tijdelijk) toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs van Auris.

Gaat het om een vraag over ondersteuning in het onderwijs, dan beslist de CvO op basis van de Richtlijn Toelaatbaarheid of de leerling tot het onderwijs van Auris wordt toegelaten of dat de leerling specialistische ondersteuning in het reguliere onderwijs krijgt. Die ondersteuning wordt geboden in de vorm van een onderwijsarrangement. Is dit een intensief onderwijsarrangement, dan wordt dit aangeboden in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs van Auris. Begeleiding in het reguliere onderwijs wordt uitgevoerd door Auris Dienstverlening in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs.