Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming 2021

Voorgesteld wordt het geconsolideerde resultaat over 2021 ad positief € 175.585 als volgt te bestemmen.

(in euro’s)

 

Onttrekking algemene reserve

(1.080.497)

Toevoeging aan bestemmingsreserve

1.256.082

Resultaat

175.585

Het voorstel voor de resultaatbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.

De controleverklaring is bij dit jaarverslag opgenomen.