Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Nieuwe vormen van ondersteuning samen met het regulier onderwijs

In het Project Extra inzet Primair onderwijs (PEP) staan twee vragen centraal. Ten eerste hoe Auris haar kennis via besturen en samenwerkingsverbanden duurzaam in scholen brengt. Ten tweede hoe Auris voorkomt dat jonge kinderen – in de overgang van jeugdzorg of vroegschoolse educatie – onnodig of vroegtijdig worden verwezen naar het speciaal onderwijs.

In regio Midden werkt Auris in dit project samen met het Samenwerkingsverband Utrecht. De focus ligt op jonge kinderen waarvan nog niet precies duidelijk is wat de aard van het taalprobleem is. In een actieonderzoek wordt geobserveerd en beschreven welke aanpak effectief is. Met dit actieonderzoek ontwikkelt Auris nieuwe kennis in de praktijk door een cyclisch proces te volgen van ontwerpen, uitvoeren, testen en reflecteren. Daarmee wordt tot een verbetering van het gezamenlijk handelen gekomen door een geïntensiveerde PDCA-cyclus. Zo wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het gezamenlijk handelingsrepertoire en wordt voorkomen dat kinderen onnodig naar een intensieve setting worden uitgeplaatst.

Het onderzoek is gestart in regio Midden en uitgebreid naar regio West. Daar worden de eerste resultaten verder uitgewerkt in samenwerking met onder andere Stichting Boor en KindeRdam. Auris ondersteunt met de Early Language Scale professionals in het veld om TOS in een vroeg stadium te signaleren. Zo werkt Auris in een aantal taalklassen aan de vraag: wat is de ‘best practice’ in de samenwerking tussen de ketenpartners en Auris en wat zijn dan de beste interventies voor deze jonge groep.