Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord Raad van Bestuur

Wie had gedacht dat COVID-19 ook in 2021 zo’n stempel op ons dagelijks leven zou drukken. Ook Auris had, net als in 2020, te maken met van overheidswege opgelegde maatregelen.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Ook in 2021 ontwikkelt Auris zich verder tot expertiseorganisatie voor spraak, taal en gehoor. Kenmerkend hiervoor is het evidence informed werken.

Van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs

Het Ministerie van OCW zet in op de doorontwikkeling van passend onderwijs. Hiervoor is een verbeteragenda opgesteld.

Nieuwe financieringsstructuur

Op 1 januari 2020 is landelijk de wijze waarop de Zintuiglijke Gehandicaptenzorg (ZG-zorg) door zorgverzekeraars wordt gefinancierd, gewijzigd.

COVID-19 onderwijs

Auris heeft zich in 2021, net als in 2020, gehouden aan de maatregelen van de Rijksoverheid voor het onderwijs aangaande COVID-19.

COVID-19 zorg

COVID-19 had invloed op de continuïteit van de zorg en grote impact op de teams en op gezinnen. Auris heeft zich ook gehouden aan de afspraken van de Rijksoverheid voor de zorg aangaande COVID-19.

Duurzaamheid

Auris hecht waarde aan duurzaamheid. Aan de hand van de 17 Sustainable Development Goals (duurzaamheidsdoelen) van de Verenigde Naties heeft Auris een eerste selectie gemaakt van doelen die voor de organisatie van toepassing zijn.

Auris in de context

De Koninklijke Auris Groep werkt in vier geografische regio’s:

Onze missie en visie

Met haar missie, visie en kernwaarden verwoordt Auris een stevige ambitie. De zeven strategische doelen zorgen voor de beweging die nodig is om Auris verder te ontwikkelen als expertiseorganisatie voor zorg en onderwijs.

Kernwaarden Auris

Jij wilt effectief mee kunnen doen in de samenleving. De medewerkers van Auris kunnen je daarbij helpen. Wij begrijpen namelijk wat het betekent om doof of slechthorend te zijn of een taalontwikkelingsstoornis te hebben.

Toon meer resultaten