Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Raad van Bestuur

Auris heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stuurt de regiodirecteuren en de hoofden van de Auris Ondersteunende Diensten (AOD) aan. Tevens stuurt de Raad van Bestuur de voorzitter Commissie van Onderzoek (CvO), de concern controller, de bestuurssecretaris en teamleider communicatie aan. De Raad van Bestuur bestaat uit twee gelijkwaardige (collegiale) functionarissen die allebei een eigen takenpakket, verantwoordelijkheden en vertegenwoordiging binnen en buiten de organisatie hebben.

Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

Drs. W.J.M. (Hermien) Hendrikx MPA

Voorzitter met ingang van 1 december 2017

Voorzitter Siméa

Wetenschappelijke Adviesraad Utrechts Instituut voor Linguïstiek –UiL OTS

Lid Programmaraad Nationaal Regie-orgaan Onderwijs Onderzoek

Ing. T. (Tijs) van der Wielen MHA

Lid met ingang van 1 september 2017

Bestuurslid brancheorganisaties FENAC en SIAC