Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

PLUS

PLUS staat voor Professioneel, Lerend, Uniek Speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het project had tot doel om tot afspraken te komen over hoe en waarom wij werken aan het onderwijs voor kinderen met een TOS in het speciaal onderwijs van Auris. PLUS startte in februari 2019 en liep tot en met december 2021.

De werkgroep PLUS formuleerde een onderwijsvisie voor het speciaal onderwijs voor leerlingen met een TOS en dertig onderwijsstandaarden. De standaarden zijn gekoppeld aan de ‘draden’ van het curriculair spinnenweb: leerdoelen, leerinhoud, leeractiviteiten, leerkrachtrollen, bronnen en materialen, groeperingsvormen, leeromgeving, tijd en toetsing. De standaarden beschrijven die aspecten van het speciaal onderwijs waarvan de ervaring is dat ze werken voor de leerlingen van Auris. Ook zijn er per standaard samenvattingen gemaakt van de wetenschappelijke literatuurthema’s.

De standaarden zijn in de schoolteams geïntroduceerd en er zijn diverse activiteiten uitgevoerd om de standaarden bekend te maken bij de onderwijsprofessionals. Elk schoolteam heeft hiervoor een plan gemaakt en uitgevoerd. De standaarden worden in de schoolteams gebruikt om de eigen onderwijspraktijk te toetsen en om thema’s voor de jaarplannen te selecteren. Ze dienen als startpunt voor onderwijsontwikkeling in het eigen team. De standaarden zijn opgenomen in het Auris Kwaliteitshandboek en voor elke Auris-professional te raadplegen.