Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Instroom nieuwe cliënten Auris Zorg

ZG-behandeling:

Stoornis

< 5 jaar

> 5 jaar

TOS

773

441

D/SH

177

45

Totaal

950

486

Gedurende 2021 hebben dertig cliënten met TOS de leeftijd van 5 jaar bereikt. Het totaal aantal cliënten met TOS is 1184 (773 + 441 – 30).

Gedurende 2021 hebben vier cliënten met D/SH de leeftijd van 5 jaar bereikt. Het totaal aantal cliënten D/SH is 218 (177 + 45 – 4).

Het totaal unieke cliënten TOS en D/SH bedraagt 1402.

Audiologie

 

Kind met gehoorhulpvraag

Kind met spraak/taalhulpvraag

Volwassene met gehoorhulpvraag

Totaal unieke cliënten per locatie

AC Rotterdam

610

1082

1674

3366

AC BoZ

137

488

391

1016

AC Goes

151

283

319

753

Totaal

898

1853

2384

5135