Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategisch personeelsbeleid

Voor de ontwikkeling van Auris tot expertiseorganisatie met een lerende cultuur is een aantal wijzigingen in de organisatiestructuur nodig.

Kengetallen

Verzuim

Werkdrukmiddelen

Bovenop de budgetfinanciering en de financiering per leerling (gezamenlijk de lumpsum) zijn middelen beschikbaar gesteld om de werkdruk op de scholen te verminderen.