Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategische doelstellingen 2022

De missie en visie geven richting voor de komende vier jaar. De strategische doelstellingen zorgen voor de beweging die nodig is om Auris verder te ontwikkelen als expertisecentrum. 

Strategische doelstelling 1

In 2022 realiseert Auris een beweging van intensieve setting naar ambulante setting door meer leerlingen te ondersteunen in het reguliere onderwijs.

Strategische doelstelling 2

Auris biedt een onderscheidend aanbod, waarbij professionals effectieve interventies inzetten gericht op de hulpvraag van de cliënt, de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsvragen van de reguliere school. Hierbij maken wij gebruik van onderbouwde methodieken en methoden.

Strategische doelstelling 3

Het herkennen van TOS op jonge leeftijd biedt een beter ontwikkelingsperspectief voor het kind. Tachtig procent van de kinderen met (ernstige) taalontwikkelingsstoornissen start in Auris Zorg vóór het 3e jaar (uiterlijk 2;11 jaar/35 maanden).

Strategische doelstelling 4

Auris heeft haar procedures en processen zodanig ingericht dat cliënten, leerlingen en medewerkers geen onnodige (administratieve) handelingen moeten uitvoeren wanneer zij gebruik maken van meerdere diensten binnen Auris, te weten zorg, onderwijs, dienstverlening en/of arbeidstoeleiding.

Strategische doelstelling 5

De cliënten en leerlingen van Auris worden in de eigen omgeving door het systeem waarin zij functioneren optimaal ondersteund. Daarvoor heeft Auris een volwaardig opleidingscentrum. Het externe cursusaanbod, dat volgens de modernste inzichten is opgesteld, stelt Auris in staat cliënten en stakeholders antwoord te geven op hun behoefte en vraag naar expertise.

Strategische doelstelling 6

Auris heeft excellent toegerust personeel dat haar maatschappelijke opdracht met aantoonbare waarde uitvoert. Daartoe heeft Auris een volwaardig opleidingscentrum. Het interne cursusaanbod, dat volgens de modernste inzichten is opgesteld, stelt Auris in staat haar medewerkers op te leiden en hun expertise actueel te houden.

Strategische doelstelling 7

Auris is compliant en gaat honderd procent zinnig en zuinig om met maatschappelijke middelen. Kritieke prestatieindicatoren: financiële ratio’s zijn binnen de gestelde norm.