Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Analyse leerlingenstromen (voortgezet) speciaal onderwijs

Leerlingen die niet tussentijds uit het voortgezet speciaal onderwijs uitstromen, gaan mee in de einduitstroom. Deze leerlingen worden voorbereid op het regulier vervolgonderwijs (veelal het mbo), op dagbesteding of op arbeid. In totaal is 32% van de leerlingen uitgestroomd naar arbeid. Onder arbeid valt een reguliere arbeidsplaats (11%) maar ook beschut werk of een beschermde werkomgeving (13%). De einduitstroom naar dagbesteding was 8% in 2019-2020 en ging in alle gevallen om uitstroom naar arbeidsgerichte dagbesteding. 16% van de leerlingen is uitgestroomd naar het mbo niveau 1 en 52% naar mbo niveau 2. Dit samen resulteert in een uitstroom van 68% naar het regulier vervolgonderwijs.

Ruime meerderheid stroomt uit volgens perspectief

Auris houdt bij of leerlingen uitstromen volgens het perspectief dat twee jaar eerder is bepaald. Binnen het speciaal onderwijs wordt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Een onderdeel in het OPP is een uitstroomperspectief. Dat is de verwachte uitstroombestemming van de leerling, bijvoorbeeld praktijkonderwijs of vmbo bb. Dit wordt onder andere gebaseerd op de toetsresultaten, werkhouding, motivatie en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Het uitstroomperspectief wordt in het OPP onderbouwd en kan worden bijgesteld wanneer nodig. Het blijkt dat de meerderheid uitstroomt volgens dit perspectief. De resultaten op het voortgezet speciaal onderwijs en het speciaal onderwijs zijn vergelijkbaar.

Bestendiging speciaal onderwijs boven de norm

Twee jaar na het verlaten van onze school wordt onderzocht of de leerling nog steeds op dezelfde plek zit. Als dit zo is, dan spreken we van een bestendigde leerling. De Auris-norm is dat tenminste 90% van de uitgestroomde leerlingen is bestendigd. Deze norm is in 2019-2020 voor het speciaal onderwijs met 98% behaald. Er is zelfs een stijging in het aantal bestendigde leerlingen te zien ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is passend bij de landelijke trends.

De uitvraag over uitstroom en bestendiging vindt aan het einde van het kalenderjaar plaats. De terugkoppeling ontvangt Auris in het opvolgende jaar. Dit betekent dat de resultaten in 2020 zijn verzameld, maar hier in 2021 een terugkoppeling op is ontvangen. De resultaten zijn dus meegenomen in de plannen van 2021.

Lichte stijging vso-bestendiging

Het percentage leerlingen op voortgezet speciaal onderwijs dat is bestendigd, ligt bij Auris al een aantal jaar rond de 90%. In 2020 zakte dit percentage naar 82%. In 2021 is er een lichte stijging naar 85%.

NB: Helaas zijn deze gegevens niet van alle leerlingen bekend. In de berekeningen zijn de leerlingen waarvan dit onbekend is, niet meegenomen.