Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

PLUS

PLUS staat voor Professioneel, Lerend, Uniek Speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Kiozk (voorheen In balans en Taskforce ICT)

Doel van dit project is het verbeteren van de kwaliteit en de efficiëntie van het huidige onderwijsaanbod van Auris door middel van het effectief inzetten van digitale middelen.

TOV

Het TOV-project werkt aan Toekomstbestendig Onderwijs VSO. Zo zijn onder andere gemeenschappelijke uitgangspunten voor het basisaanbod van 12+ onderwijs aan TOS-leerlingen geformuleerd.

Toekomstbestendige zorg en onderwijs voor D/SH-kinderen en -jongeren 

De medewerkers van Auris moeten aan de relatief kleine doelgroep van dove en slechthorende kinderen/jongeren in een snel veranderende omgeving optimale kwaliteit kunnen bieden.

Herpositioneren Commissie van Onderzoek (CvO) en harmoniseren aanmeldproces

Het doel van dit project is de positionering van de CvO en de werkwijze van de aanmeldpunten (AMP) zodanig aan te passen, dat deze past en voldoet aan de wettelijke taken en maatschappelijke opdracht, namelijk inclusiever onderwijs.

Stroomlijnen processen Audiologisch Centrum

Ook in 2021 is veel tijd en aandacht besteed aan het verhogen van de klantgerichtheid.