Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Veiligheidsmonitor

De veiligheidsmonitor wordt jaarlijks afgenomen binnen onze scholen. Dit is Auris verplicht vanuit de Wet Veiligheid op school. Het ene jaar is het onderdeel van een uitgebreid cliëntervaringsonderzoek (CEO), het andere jaar wordt alleen de veiligheidsmonitor uitgevraagd. In 2021 was de veiligheidsmonitor onderdeel van het CEO.

Met deze vragenlijst, brengt Auris het gevoel van (sociale) veiligheid van de leerlingen in kaart. Bij de leerlingen van groep 5 tot en met groep 8 en het voortgezet onderwijs wordt dit gedaan door een vragenlijst met stellingen, waar leerlingen een score voor geven van ‘helemaal mee oneens (1)’ tot ‘helemaal mee eens (4)’. Deze stellingen gaan over het ontspannen en prettig voelen in de klas (welbevinden), het veiligheidsgevoel op school en of deze veiligheid wel eens wordt aangetast. Hoe hoger de score, hoe veiliger de leerlingen zich voelen.

De resultaten van 2021 geven aan dat leerlingen op het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs iets minder tevreden lijken over hoe graag ze naar school gaan en hoe ze het naar hun zin hebben in de groep (sociale veiligheid). Bij de vragen over pesten zien we bij de leerlingen op het speciaal onderwijs een daling. Dit betekent dat pestgedrag minder vaak lijkt voor te komen.

Veiligheid

 

Speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

2019

3,3

3,3

2020

3,5

3,3

2021

3,4

3,3

Sociale Veiligheid

 
 

Speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen groep 1 t/m 4

2019

3,4

3,4

 

2020

3,4

3,3

1,9

2021

3,1

3

1,9

Leerlingen groep 1 t/m 4

Ook brengt Auris de sociale veiligheid van jonge leerlingen (groep 1-4) in kaart. Dit wordt gedaan door middel van een verkorte vragenlijst. Hierbij zijn de antwoordopties ‘ja’ of ‘nee’. Bij deze vragenlijst is een 2 de beste score en een 1 de minste score. Gemiddeld is net als vorig jaar een 1,9 gescoord. Dit betekent dat jonge leerlingen zich in hoge mate veilig voelen op de scholen van Auris. Naast dit cijfer geeft deze vragenlijst ook specifieke informatie voor de school. Bijvoorbeeld over waar of wanneer leerlingen zich wel eens bang voelen. De school kan vervolgens met de uitkomsten aan de slag.