Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Tevredenheidsonderzoek Zorg

Nadat een behandeling is afgerond, ontvangen ouders een vragenlijst over hun ervaringen met Auris Zorg. De uitkomsten van de vragenlijst en de tussentijdse evaluatiegesprekken geven mogelijke leer- en ontwikkelpunten aan voor de organisatie. Zo kan Auris de zorg nog verder verbeteren. Ouders zijn erg tevreden over de vooruitgang van hun kind na behandeling en de mate waarin zij betrokken zijn bij de behandeling en het nemen van beslissingen samen met het team. Ontwikkelpunten zijn meer bekendheid geven over TOS en de organisatie en meer duidelijkheid geven over het aanmeldtraject voorafgaand aan de behandeling. Auris is bezig om deze genoemde punten te verbeteren en waardeert de betrokkenheid van ouders.

De Audiologische Centra starten in 2022 met het nieuwe cliëntervaringsonderzoek PEM (PatiëntErvaringsMonitor). In 2021 zijn kleine onderzoeken naar de cliëntervaringen uitgevoerd.