Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kiozk (voorheen In balans en Taskforce ICT)

Doel van dit project is het verbeteren van de kwaliteit en de efficiëntie van het huidige onderwijsaanbod van Auris door middel van het effectief inzetten van digitale middelen. Per kolom (speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en Ambulante Dienstverlening) wordt vastgesteld op welke manier ICT-toepassingen het huidige aanbod kunnen versterken. Daarnaast worden de leerlingen voorbereid op het functioneren in de digitale maatschappij. Focus van het project ligt op het gebruik van digitale middelen door leerlingen en leraren in het onderwijs (primair proces).

Het project is in 2020 gestart en in dat jaar is de basis gelegd qua structuur en planning. De lockdowns als gevolg van COVID-19-maatregelen vertraagden het project. In 2021 lag de focus op het behalen van de projectresultaten. Deze zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen i-Ambassadeurs vanuit de verschillende kolommen, projectleden en projectleiders/adviseurs vanuit Auris Ondersteunende Diensten.

De projectresultaten zijn:

  • De vastgestelde visie en het beleid op het gebruik van digitale middelen ten behoeve van leren is gerealiseerd voor de kolommen speciaal onderwijs en Ambulante Dienstverlening (AD).

  • Specifieke, zoveel mogelijk uniforme, software voor onderwijs in speciaal onderwijs is geselecteerd.

  • Er is regie, beheer en kennisdeling over/van software voor onderwijs.

  • De set aan competenties is uitgesplitst per medewerker en professionaliseringsplan in de kolommen speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en Ambulante Dienstverlening (AD).

  • Digitale middelen in het onderwijs zijn technisch en inhoudelijk geïmplementeerd zodat leerlingen, leerkrachten en behandelaars ermee aan de slag kunnen (ELO, softwarecatalogus en oudercommunicatie).

  • Een eerste versie van de leerlijn digitale geletterdheid is gereed. Deze wordt op de scholen van feedback voorzien.

De resultaten van KIOZK helpen de leerlingen van Auris op drie vlakken:

  1. Het leerproces: met digitale leermiddelen kunnen leerlingen meer aanbod op maat krijgen en kunnen zij meer grip krijgen op hun eigen leerproces.

  2. De organisatie van het leerproces: met digitale leermiddelen kan de school de resultaten van de leerlingen beter volgen en analyseren, kan er laagdrempelig met ouders gecommuniceerd worden en wordt de leerkracht beter in staat gesteld te differentiëren in het onderwijsaanbod.

  3. Voorbereiding op de digitale maatschappij: door een gericht aanbod van lessen gericht op ‘digitale geletterdheid’ worden leerlingen beter voorbereid op de digitale maatschappij.