Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kwaliteitshandboek

In 2020 is het kwaliteitsmanagement van Auris beschreven en in 2021 is gestart met de implementatie ervan. De systematiek voor de systeembeoordeling is uitgewerkt en voor het eerst uitgevoerd. Met een systeembeoordeling wordt de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem en de mate waarin het lukt om (kwaliteits)beleid en de beoogde (kwaliteits)doelstellingen te realiseren in kaart gebracht. Verder wordt gewerkt aan onder meer het herzien van de kwaliteitsindicatoren, het toepassen van de juiste methodiek voor het opstellen van jaarplannen en het verbeteren van de gesprekkencyclus gericht op kwaliteit.