Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

BergOp naar LoVoS

In het programma BergOp wordt een logopedisch volgsysteem (LoVoS) vormgegeven. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een aantal wensen:

  • Eén gezamenlijke plek creëren voor het opslaan en ontsluiten van logopedische gegevens van alle leerlingen van Auris.

  • Het formaliseren en breed beschikbaar stellen van de geautomatiseerde berekening van testgegevens.

  • Het visualiseren van resultaten als ondersteuning in gesprekken met ouders om de spraaktaalontwikkeling van hun kind inzichtelijker te maken.

  • De behoefte van logopedisten en leerkrachten aan groepsoverzichten.

  • De behoefte aan uniforme registratie in een omgeving waarbinnen aggregatie van gegevens mogelijk is voor onderzoekers en beleidsadviseurs.

In 2021 zijn met name voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van BergOp uitgevoerd. Er heeft een pilot plaatsgevonden en een werkgroep, bestaande uit een aantal logopedisten uit de vier regio’s, heeft instructiemateriaal en communicatie naar de organisatie voorbereid. Aan het eind van 2021 is BergOp aangeschaft voor onderwijstoepassing en beschikbaar voor afname van een logopedische test (PPVT), waarbij digitaal gescoord kan worden en de berekening van scores door het programma wordt uitgevoerd. Verder is besloten om op de scholen van Auris de CELF-5, een van de meeste gebruikte logopedische testen, digitaal te gaan afnemen. Aanschaf van licenties en inrichting (gebruikers)beheer zijn gereed.

Auris heeft met BergOp een basis gelegd voor één gezamenlijke plek om leerlingen te kunnen volgen op het gebied van spraak/taalontwikkeling. Het hiermee extra verkregen inzicht kan Auris inzetten om de leerlingen effectiever te begeleiden en om ouders beter te kunnen betrekken. Daarnaast zal het de administratieve last van de logopedisten verlichten, waardoor zij meer tijd voor de leerling krijgen.