Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Werkdrukmiddelen

Bovenop de budgetfinanciering en de financiering per leerling (gezamenlijk de lumpsum) zijn middelen beschikbaar gesteld om de werkdruk op de scholen te verminderen. In het Convenant Lerarentekort uit het najaar 2019 is overeengekomen dat de werkdrukmiddelen vanaf het schooljaar 2020/2021 verhoogd worden. De middelen zijn één-op-één verdeeld over de scholen van Auris. Zowel voor het speciaal onderwijs als voor het voortgezet speciaal onderwijs. De medewerkers op de scholen hebben plannen gemaakt om het werkplezier te vergroten. Deze plannen zijn voorgelegd aan de Deelraad van de MR. Het grootste deel (97%) van deze plannen bestond uit extra personele ondersteuning in de vorm van onder andere leraarondersteuners, logopedisten en beschikbare vervanging bij administratieve taken. Door deze ondersteuning ervaren de medewerkers dat zij beter de tijd hebben voor het bespreken van de leerlingen, voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling en voor het uitvoeren van administratieve taken. Het overige deel (3%) betreft opleiding in de vorm van kunst- & cultuurprojecten.

Bestedingscategorie

Besteed bedrag 2021

Personeel

1.313.152

Materiaal

 

Professionalisering

40.613

Overig

 

Totaal

1.353.765