Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toekomstbestendige zorg en onderwijs voor D/SH-kinderen en -jongeren 

De medewerkers van Auris moeten aan de relatief kleine doelgroep van dove en slechthorende kinderen/jongeren in een snel veranderende omgeving optimale kwaliteit kunnen bieden. Om hen hierin te ondersteunen, zijn in 2021 evidence informed basisstandaarden voor D/SH geformuleerd en is besloten om medewerkers op de aanmeldpunten, bij de CvO en in de Ambulante Dienstverlening als specialist op het gebied van de doelgroep D/SH op te leiden. Aanvragen voor onderwijsarrangementen voor D/SH-leerlingen worden vanaf 2022 nog uitsluitend door specialisten op de aanmeldpunten en in de CvO behandeld. Tevens wordt een audioloog toegevoegd aan deze CvO. Deze procedure wordt na een jaar geëvalueerd.

Voor het regulier onderwijs gaat Auris ook met specialisten D/SH werken. Op 1 januari 2023 moet iedere D/SH-leerling in het regulier onderwijs door een specialist worden begeleid. In elke regio wordt de portefeuille D/SH bij de Ambulante Dienstverlening door een teamleider opgepakt. Deze werkwijze leidt niet alleen tot een hoge kwaliteit van het lesaanbod, maar ook tot snelle procedures.

Deelprogramma D/SH 5-18 jaar

Binnen het deelprogramma D/SH 5-18 jaar is Auris betrokken bij twee projecten: Screening Psywel en de Communicatiecursus leerlingen. In 2021 is er op de Dr. M. Polanoschool een pilot met het screeningsprogramma Psywel uitgevoerd. Deze pilot wordt in 2022 zowel op de Polanoschool als op het Auris College Rotterdam uitgevoerd.

De online gebarenmodule voor D/SH-leerlingen in het regulier onderwijs is gerealiseerd. De module kreeg de naam SIGN (Samen Interactief Gebaren en Netwerken) en kreeg ook een eigen naamgebaar.

De eerste pilot met SIGN is in het najaar van 2021 gestart en loopt door tot het voorjaar van 2022. De docent Nederlandse Gebarentaal (NGT-docent) die hier de online lessen geeft is een dove NGT-docent van Auris.