Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Evidence informed werken en inclusie

Ook in 2021 ontwikkelt Auris zich verder tot expertiseorganisatie voor spraak, taal en gehoor. Kenmerkend hiervoor is het evidence informed werken. Dat betekent dat professionals in zorg en onderwijs handelen op basis van de best beschikbare evidentie. Dit kan zijn praktisch, theoretisch of vanuit wetenschappelijk onderzoek. Professionals ontwikkelen gezamenlijk een kwaliteitskader dat bestaat uit onderbouwde standaarden, methodieken en interventies. Op deze manier maakt Auris haar expertise concreet en toegankelijk. Auris biedt hiermee optimale zorg en onderwijs aan haar cliënten en leerlingen en draagt deze expertise over aan andere zorginstellingen en het regulier onderwijs. Zo zorgt Auris voor inclusiever onderwijs voor haar doelgroep.