Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Innovatiebeleid en uitvoering innovatieprojecten

Door te innoveren kan Auris hoogwaardige zorg en onderwijs blijven bieden in een veranderende samenleving. Hierbij wordt nauw samengewerkt met universiteiten en het bedrijfsleven. Team Innovatie richt zich op het stimuleren van vernieuwing, het genereren en signaleren van goede ideeën en het op gestructureerde wijze verder brengen van deze ideeën in de organisatie. Dit gebeurt aan de hand van een praktisch innovatiemodel. Op dit moment werkt Auris onder andere aan de ontwikkeling van een aantal taaltools die specifiek helpen bij het in kaart brengen van de problematiek van de doelgroepen, het bepalen van behandeldoelen en het ondersteunen van de behandeling.

Experimenten

De taaltools zijn doorontwikkeld. Met de klankentrainer en de transcriptietool is een start gemaakt met het ophalen van spraakdata. De Klank Analyse Tool (KAT) is intern in gebruik genomen, in eerste instantie door logopedisten van zorg en vervolgens door logopedisten in het onderwijs. De grammatica-trein is doorontwikkeld tot een prototype van drie aaneengeschakelde tools (de transcriptietool, SASTA en Stamper). Er is een eerste versie van de woordentoetser gemaakt. Het experiment met woordenschat in de AD (voor oudere leerlingen) is goed verlopen, de evaluatie toonde niet overtuigend genoeg meerwaarde aan, daarom is het experiment niet voortgezet. Het experiment met gebarentaal op afstand is succesvol afgerond. Gebarentaal op afstand won de Siméa Innovatieprijs. Verder werd de Virtual Reality-ervaring TOS uitgetest en positief geëvalueerd. Het experiment is hiermee succesvol afgerond en er is een implementatieproject gestart zodat dit breed kan worden ingezet in de AD in gesprekken met leerkrachten over wat de leerling met TOS nodig heeft.

Samenwerkingen

Auris is begin 2021 een nauwere samenwerking aangegaan met de Universiteit Utrecht (UU) in het kader van het koppelen en doorontwikkelen van de taaltools (in het bijzonder de grammaticatrein en het gebruik van spraaktechnologie daarbij). Allereerst is gewerkt aan de koppeling van de drie tools. In september is hiervan een demo gegeven aan de Raad van Bestuur van Auris en is besloten door te gaan met zowel de samenwerking met de UU als met de doorontwikkeling van de taaltools.

Door de nauwere samenwerking met de UU ontdekt Auris ook meer over hoe samenwerkingsrelaties tussen universiteiten, bedrijfsleven en de praktijk goed kan worden opgezet en onderhouden en hoe Auris in zo’n ‘driehoek’ de win-win kan vinden (zie figuur 2). Er is ook een tweede samenwerking van dit type gestart tussen de UvA, YipYip en Auris. Hierin wordt een app met een gebaren-avatar ontwikkeld voor ouders die gebarentaal willen leren.

Figuur 2: samenwerking in de driehoek praktijk, bedrijf en wetenschap

Traject Inclusiever onderwijs

In 2021 startte het traject waarin Auris het vraagstuk ‘Op welke manier kan Auris (cluster 2) inclusiever onderwijs voor onze doelgroep het beste ondersteunen en mede vormgeven’ op innovatieve wijze aanpakt. In dit traject worden tien kinderen met TOS en hun ouders, leerkracht en AD’er geïnterviewd om te achterhalen wat de behoefte van deze leerlingen zijn. Op basis hiervan worden persona’s en klantreizen gemaakt. Deze worden gebruikt om na te denken over welk aanbod Auris al biedt en welk aanbod nog ontbreekt voor de ondersteuning van deze leerlingen.

Impact op de doelgroep

Door gebruik te maken van de taaltools kunnen logopedisten betere behandeldoelen kiezen waardoor de behandeling meer afgestemd wordt op wat kinderen nodig hebben. Met de tools zoals de KAT en STAMPER kunnen ook groepsoverzichten worden gemaakt waardoor groepsaanbod op maat kan worden geboden.

Auris onderzoekt door het uitvoeren van innovatieve trajecten wat kinderen met TOS nodig hebben. Op basis van deze bevindingen worden nieuwe manieren gevonden om deze kinderen te helpen. Tijdens deze trajecten werkt Auris samen met praktijkprofessionals zoals AD’ers en teamleiders waardoor zij vaardiger worden in het inzetten van een innovatieve werkwijze. Tevens wordt ontdekt wat hierin bij Auris past en wat breder ingezet kan worden om het innovatief vermogen van Auris te vergroten.