Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (Model G)

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 

Toewijzing

   

Omschrijving

Kenmerk

Datum

Bedrag

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

   

 

Subsidie voor studieverlog 2020/2021

1091257-1

20-10-2020

62.339

Ja

Subsidie voor studieverlog 2021/2022

1164880-1

20-08-2021

56.362

Ja

Subsidie voor studieverlog 2021/2022

1177113-1

21-09-2021

37.443

Ja

Subsidie zij-instroom 2021

1158942-1

22-06-2021

20.000

Nee

   

176.144