Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Interne audits onderwijs

Auris houdt interne audits om de kwaliteit van de verschillende onderdelen binnen de organisatie te kunnen toetsen en verbeteren. Als basis voor de audits wordt het kwaliteitskader, passend bij het organisatieonderdeel, in combinatie met Auris-specifieke onderwerpen toegepast. Bij het kwaliteitskader kan het gaan om het Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs (2017/2021), het SIAC-kwaliteitskader, het FENAC-kwaliteitskader en/of de CIIO Maatstaf (2016).

Onderwijsachterstanden

Sinds schooljaar 2019-2020 worden de middelen voor onderwijsachterstanden van basisscholen door het Rijk op een andere manier verdeeld. Besturen die deze middelen ontvangen, maken in het jaarverslag inzichtelijk hoe deze middelen verdeeld worden binnen het bestuur. Auris ontvangt deze middelen als speciaal onderwijs cluster 2, niet.