Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Leeropbrengstenonderzoek

Het leeropbrengstenonderzoek van Auris wordt doorontwikkeld. Auris is op zoek naar een manier om de opbrengsten van haar onderwijs Auris-breed in kaart te brengen. In 2021-2022 verwacht Auris een nieuw onderzoek te kunnen starten. Uiteraard monitort Auris in de tussentijd op schoolniveau alle opbrengsten en wordt het onderwijsaanbod daar waar nodig en mogelijk aangepast op de leerlingen.

Auris biedt binnen het profiel Vervolgonderwijs uitsluitend de eerste twee leerjaren van het vmbo aan. In deze twee jaar worden methodegebonden toetsen afgenomen. Deze tellen niet mee voor de examinering. In het profiel Arbeid kunnen leerlingen erkende certificaten bij brancheorganisaties of in sommige gevallen een entree-diploma behalen. Deze examens worden afgenomen door de brancheorganisatie of de mbo-instelling.