Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact

Voor Auris zijn er het afgelopen jaar twee zaken in deze context te benoemen: 

  • COVID-19, vanwege oplopende besmettingen met COVID-19 is er op diverse locaties de noodzaak tot afstandsonderwijs geweest. COVID-19 had invloed op de continuïteit van de zorg en grote impact op de teams en op gezinnen. 

  • Toekomst Cluster-2, eind 2021 is er door de gezamenlijke instellingen in cluster-2 een concrete aanpak geformuleerd om gezamenlijk verder te werken aan de uitvoering van de missie en ambitie van Siméa. De komende jaren krijgt dit verder zijn beslag.