Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

TOV

Het TOV-project werkt aan Toekomstbestendig Onderwijs VSO. Zo zijn onder andere gemeenschappelijke uitgangspunten voor het basisaanbod van 12+ onderwijs aan TOS-leerlingen geformuleerd. Ook is een beeld geschetst van hoe ‘toekomstbestendig onderwijs’ eruit kan komen te zien.

In 2021 zijn specifieke vso-interventies beschreven in standaarden, vergelijkbaar met het PLUS-project voor het speciaal onderwijs. Dit zijn afspraken over hoe binnen het voortgezet speciaal onderwijs van Auris voor leerlingen met een TOS wordt gewerkt. De visie en missie van Auris zijn daarin geïntegreerd en herkenbaar verwerkt.

De standaarden zijn allemaal evidence informed onderbouwd, dat wil zeggen dat de beschreven interventies in de praktijk worden beschouwd als de beste werkwijze voor TOS-leerlingen. Hierbij is gebruik gemaakt van het curriculaire spinnenweb. Gebleken is dat de practice based interventies effectief zijn. Hierdoor ontvangen leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs het best mogelijke onderwijs, waarbij het aanbod zo goed mogelijk is afgestemd op leerlingen met een TOS. Op deze manier geeft Auris ze de vaardigheden, kennis en competenties om deel te nemen aan de maatschappij.

In het schooljaar 2022-2023 worden de standaarden op de drie locaties voor voortgezet speciaal onderwijs geïmplementeerd.