Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Instroom nieuwe leerlingen Auris Onderwijs

In 2021 zijn binnen Auris 1.792 arrangementen toegekend aan nieuwe leerlingen. 73% van deze arrangementen hadden betrekking op ondersteuning in het regulier onderwijs middels Ambulante Dienstverlening (AD) en 27% betrof een plaatsing op een school voor speciaal onderwijs (leslocatie). Ten opzichte van 2020 is het aantal leerlingen dat bij Auris instroomde (AD of leslocatie), toegenomen met 8%, een toename van 129 leerlingen (2021: 1.792, 2020: 1.663, 2019: 1.739).

Het aantal intensieve arrangementen is in 2021 stabiel gebleven ten opzichte van 2020. In de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 zagen we een relatieve afname van het aantal intensieve arrangementen, in 2020 zagen we in het tweede trimester een relatieve toename. Auris verwacht dat deze ontwikkeling is beïnvloed vanuit verschillende effecten samenhangend met de COVID-19 pandemie en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen en effecten op de maatschappij.

 

Arrangementen regulier onderwijs

Arrangementen speciaal onderwijs

2019

1.290

449

2020

1.181

482

2021

1.307

485