Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Centraal cursuscentrum

Het Auris Cursuscentrum kan met haar scholingsaanbod een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Auris als expertiseorganisatie. Auris wil dat kinderen met TOS of gehoorverlies zich optimaal ontwikkelen en met zelfvertrouwen in het leven kunnen staan. Doordat de cursussen uitgaan van gedragsdoelen, kan dat wat geleerd wordt ook gelijk worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Het scholingsaanbod stelt Auris in staat cliënten en stakeholders snel en op een toegankelijke manier antwoord te geven op hun behoefte en vraag naar expertise, zoals geformuleerd in strategische doelstelling 5.

Sinds 2020 werkt het Auris Cursuscentrum, in samenwerking met de afdeling Onderzoek van Auris, projectmatig aan de (door)ontwikkeling van het externe scholingsaanbod. In 2021 is een nieuw cursusprogramma TOS voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs ontwikkeld en is het cursusprogramma Doof/Slechthorend grondig herzien. Bij de (door)ontwikkeling is ingespeeld op de veranderde behoefte van de klant en de maatregelen rondom COVID-19. Van iedere nieuwe cursus is zowel een fysieke als een online variant gemaakt. Beide varianten maken sinds 2021 deel uit van het standaard aanbod.

In 2021 is ook de (door)ontwikkeling van het ervaringscircuit TOS en de ervaringsmodule Gehoorverlies gestart, evenals de training Sociaal vaardig communiceren en de cursus Communiceren met je kind. Dit loopt door in 2022.