Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Quincunx

Het doel van het project Quincunx is expertisedeling tussen leraren van het speciaal onderwijs en de Ambulante Dienstverlening. Door bij elkaar mee te kijken en van elkaar te leren, werkt Auris aan verbreding van de expertise. Verbreding van expertise én warme overdracht komt het gevoel van ‘ons onderwijs’ ten goede en vergemakkelijkt de samenwerking tussen de ‘kolommen’. Daarnaast zorgt het voor een goede doorstroom en verbetert dit het welzijn van de leerling of cliënt in de nieuwe omgeving en daarmee de mogelijkheden om te participeren.

De resultaten van de eerste pilot in regio Midden zijn positief. Startende AD’ers liepen tijdens hun inwerktraject stage in de intensieve setting en leraren uit het speciaal onderwijs gingen mee met de AD’er naar het regulier onderwijs, bijvoorbeeld voor een aangevraagd consult (Consultatie & Advies). Verder kwam uit de pilot naar voren dat de uitwisseling verder moet worden gestandaardiseerd, onder meer door dit een vast onderdeel te maken van de onboarding. Het project wordt in 2022 voortgezet.