Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

CALM

Het project CALM (Consultatie, Advies, Licht en Medium) had als doelstelling het evidence informed werken in de Ambulante Dienstverlening verder te ontwikkelen. Dit project is in 2020 afgerond. CALM resulteerde onder andere in een database van goed beschreven interventies en methodieken die door de professionals in de Ambulante Dienstverlening worden ingezet. Er zijn borgingsgroepen ingericht om de inhoud van de database te borgen en te vernieuwen. In samenwerking met onderzoekers worden de interventies verder ontwikkeld en onderbouwd.

In 2021 is nadrukkelijk aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid van de professionals om in de teams gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van het eigen professionele kader. De Raad van Bestuur en de regiodirectie stelden eind 2021 de lijn vast waarlangs de borgingssystematiek binnen onderwijs en zorg wordt doorontwikkeld. Deze ontwikkeling wordt in 2022 uitgewerkt en geïmplementeerd.

Ook is een plan van eisen opgesteld voor de applicatie van een Auris-brede Kennisbank. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Siméa-project en het Expertise Netwerk Ambulante Dienstverlening voor dove en slechthorende leerlingen.