Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Auris Academie

Auris is een expertiseorganisatie. De oprichting van de Auris Academie is in de strategische doelen direct gekoppeld aan de expertisefunctie. De directe opdracht van de Auris Academie is om bij te dragen aan ‘excellent toegerust personeel dat haar maatschappelijke opdracht met aantoonbare waarde uitvoert’.

De Auris Academie draagt bij aan:

  • Het versterken van verbinding in de organisatie. Door professionalisering en kennisdeling gezamenlijk te organiseren, verlegt Auris de context van ‘mijn school’ naar ‘onze expertise’.

  • Het bevorderen van een lerende cultuur en het versterken van de infrastructuur voor leren en kennis delen. Leren en ontwikkelen gebeurt niet alleen in formeel leren: kennisnetwerken en informeel leren op de eigen werkplek dragen veel, zo niet meer, bij aan de ontwikkeling van leren.

  • Organisatieontwikkeling.

  • Zinnig en zuinig omgaan met publieke gelden: gericht en goedkoop inkopen van kwalitatief goede en relevante opleidingen en trainingen.

  • Binden en boeien van de medewerkers.

  • Verbetering van de kwaliteit van professionalisering: door het opleiden van eigen trainers en door een kritisch inkoopbeleid van trainingen en cursussen van externe partijen.

De Auris Academie heeft een 40-tal trainingen/opleidingen in de catalogus opgenomen. De verwerving van specifieke Auris-gerelateerde kennis en kunde krijgt daarin voorrang. De leerroutes TOS, D/SH en AD zijn ontworpen en gereed voor implementatie.