Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Implementatie klankontwikkeling peuters

Klanklessen hebben als doel de klankontwikkeling bij peuters te stimuleren. In 2021 hebben de pedagogisch behandelaren en logopedisten van de Auris Peuterbehandelgroepen een online-training gevolgd zodat zij geschoold zijn om Klanklessen te kunnen geven op de groep. Er zijn 27 klanklessen ontworpen, waarvan er vijf uitgebreid zijn beschreven. Voor alle behandelgroepen zijn klankbakken samengesteld, daarin bevinden zich de vijf uitgewerkte klanklessen plus al het bijbehorende materiaal.

De Klanklessen kunnen op alle peuterbehandelgroepen van Auris worden gegeven en maken sinds mei 2021 deel uit van het behandelaanbod op de groep. Kinderen zijn betrokken en vinden de lessen leuk. Vooral de duidelijke opbouw en uitgewerkte instructie wordt door de collega’s zeer gewaardeerd.