Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

KIOZK

Het oorspronkelijke plan was om de pilot van het Vier-in-Balans-model uit 2019 door te trekken naar een groter project in 2020/21. Het Vier-in-Balans-model laat zien hoe scholen optimaal rendement kunnen halen uit ICT. In het voorjaar 2020 is dit on hold gezet in verband met COVID-19. Na de eerste lockdown is deze pilot opgenomen in het grotere project KIOZK (Kwaliteit van ICT in Onderwijs, Zorg en Kennisdeling) met als doel de geleerde lessen op het gebied van onderwijs en zorg op afstand duurzaam in ons aanbod op te nemen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het versterken van de ouderbetrokkenheid en het bieden van onderwijs op maat. Dit project is na de zomervakantie 2020 van start gegaan.

De unieke samenwerking tussen de adviseurs en onderzoekers, de ambassadeurs uit Auris-onderwijs en de zorglocaties en de collega’s van ICT is mooi. Na de zomer konden de docenten van het Auris speciaal onderwijs goed worden voorbereid op het geven van onderwijs op afstand. Daardoor konden docenten en de leerlingen tijdens de tweede lockdown beschikken over een elektronische leeromgeving (ELO) en waren er duidelijke richtlijnen voor de scholen voor het geven van onderwijs op afstand. Dat was voor de leerlingen beter dan tijdens de eerste lockdown. Ze konden frequenter deelnemen aan het onderwijs en de digitale omgeving was stabieler.