Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kwaliteit

Auris werkt systematisch, volgens de PDCA-cyclus van Deming, aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en zorg zodat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving, externe kwaliteitseisen en eigen kwaliteitskaders. Zo kan Auris haar ambities en doelstellingen realiseren. Om zicht te hebben op de kwaliteit van onderwijs en zorg, brengt Auris gegevens van verschillende indicatoren in kaart.