Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Implementeren nieuw Leerling Volg Systeem

Het afgelopen jaar is de firma Topicus als nieuwe leverancier voor het Leerling Administratie Systeem en Leerling Volgsysteem (LAS/LVS) geselecteerd. Zij bieden met ParnasSys en SomToday toepassingen aan voor het (voortgezet) speciaal onderwijs van Auris. Deze toepassingen passen bij de verdere ontwikkeling van Auris als een organisatie waar professionals excellent zijn toegerust en processen op een moderne en gebruikersvriendelijke manier worden ondersteund. Ook biedt de introductie van deze systemen de mogelijkheid voor verdere uniformering van processen in het onderwijs waardoor de data beter bruikbaar is voor analyse op het niveau van de leerling, de groep, school en de organisatie.