Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verantwoording projecten 2020

In 2020 is, ondanks COVID-19, een groot aantal projecten gestart en afgerond. De projecten zijn gekoppeld aan de strategische doelstellingen van Auris. Deze zeven strategische doelstellingen zijn vertaald naar zeven concrete doelen voor 2020 en concreet gemaakt in een groot aantal projecten.

Strategische doelstelling 2022

Concrete doelstelling voor 2020

1 Een beweging van intensieve setting naar ambulante setting door meer leerlingen te ondersteunen in het reguliere onderwijs dan nu.

       I.          Versterken van het regulier onderwijs

      II.          Versterken van het Auris onderwijs met de focus op uitstroom naar het regulier onderwijs.

    III.          Intern en extern afstemmen, communiceren en profileren

2. Effectieve en onderbouwde interventies

    IV.          Versterken onderzoek en innovatie

3. Vroegtijdig herkenning van TOS: starten binnen Auris zorg voor het 3e jaar

     V.          Versterken van Auris als ketenorganisatie

4. Soepele doorstroom van AC-zorg-onderwijs-AD

 

5. Volwaardig cursuscentrum

VI.          Ontwikkelen/professionaliseren organisatie en medewerkers
 VII.          Inrichten en optimaliseren ondersteunende processen

6. Excellent personeel: opleidingscentrum

 

7. Zinnig en zuinig: 100% compliant