Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Nieuwe vormen van ondersteuning samen met het regulier onderwijs

Hoe brengen we onze kennis duurzaam in scholen?
Hoe bevorderen we daarmee de inclusie van leerlingen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis? Hoe voorkomen we dat kinderen onnodig worden verwezen naar het speciaal onderwijs?

In het project Extra inzet Primair Onderwijs kiest Auris de ingang van de samenwerkingsverbanden en besturen van scholen om gezamenlijk antwoord te geven op deze vragen. Doel is dat de kennis van Auris over de aanpak van taalontwikkelingsproblemen in scholen verankerd wordt en zo voor meer leerlingen beschikbaar komt.

In Utrecht werkt Auris samen met het samenwerkingsverband Utrecht. Daar staan jonge kinderen waarvan de aard van hun taalprobleem nog niet precies duidelijk is centraal. Met specialisten vanuit zorg, primair onderwijs en Auris wordt een actieonderzoek uitgevoerd. Daarbij wordt geobserveerd en beschreven welke aanpak effectief is en wie hierin welke rol vervult. Hierdoor wordt met elkaar gewerkt aan de ontwikkeling van het gezamenlijk handelingsrepertoire en wordt voortijdige uitplaatsing van kinderen naar het speciaal onderwijs voorkomen.
In Rotterdam werkt Auris samen met Stichting BOOR. Door kennis en vaardigheden over te dragen, worden leerkrachten die werken met jonge kinderen met taalontwikkelingsproblemen ondersteund. Ook neemt Auris deel aan leergemeenschappen. Door te participeren in de lerende organisatie van BOOR, wordt de Auris-expertise organisch gekoppeld aan de kennis van leraren, begeleiders en specialisten uit het regulier onderwijs