Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Vaststelling en goedkeuring jaarverslag

De Raad van Bestuur van Stichting Koninklijke Auris Groep heeft de jaarrekening 2020 (inclusief het bestuursverslag) opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2021.

De Raad van Toezicht van Stichting Koninklijke Auris Groep heeft de jaarrekening 2020 (inclusief het bestuursverslag) goedgekeurd in de vergadering van 17 mei 2021.

Ondertekening van het jaarverslag

Rotterdam, 17 mei 2021

Voorzitter Raad van Bestuur:  

­

w.g. drs. W.J.M. Hendrikx MPA  

Voorzitter Raad van Toezicht:

­

w.g. drs. P.C. van den Brink

Lid Raad van Bestuur  

­

w.g. ing. T. van der Wielen MHA