Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Positionering Audiologisch Centrum

De Audiologische Centra (AC) nemen een prominente positie in. Niet alleen in de keten van zorg en onderwijs van Auris, maar ook in de externe keten van diagnostiek naar spraak-taal en gehoorproblematiek. Als expertiseorganisatie voor complexe tweedelijns zorg geeft het AC advies met betrekking tot TOS-diagnostiek, doet het onderzoek bij complexe gehoorvragen en voert het daarvoor passende revalidatietrajecten uit. In 2020 stond het vergroten van de klantgerichtheid hoog op de agenda.

Het team heeft vanuit de wensen van de klant de dienstverlening verbeterd door op zoek te gaan naar verbeterpunten in alle processen bij de spraak-taaltrajecten. In het nazorgtraject kunnen ouders van jonge cliënten zelf kiezen welke vorm van nazorg wordt geboden. Daarnaast is een pilot gestart met een avondspreekuur.

Dit verbeterde de doorlooptijden en de dienstverlening. Door de keuze die ouders samen met de onderzoeker in het diagnosetraject maken, krijgt shared decision making invulling en betekenis in onze dienstverlening. Bij shared decision making, ook bekend als Samen Beslissen, nemen patiënt en zorgverlener samen een besluit welke zorg het beste bij de patiënt past.

Medewerkers zijn zich er continu van bewust dat ook het voeren van de dialoog met cliënten en hun ouders bijdraagt aan een grotere klantgerichtheid. De cliënt merkt dit doordat het advies voor vervolgbehandeling binnen zes weken beschikbaar is en de dienstverlening is uitgebreid naar de avonduren. Dit alles leidde in 2020 tot een gezonde teamspirit waarbij veel nieuwe initiatieven zijn opgepakt en uitgewerkt. Dit is niet onopgemerkt gebleven bij de externe audit waardoor het FENAC-certificaat is verlengd.

Ook bij het AC had COVID-19 veel impact op de dienstverlening. Tijdens de eerste lockdown was het AC twee maanden gesloten, met uitzondering van spoedeisende hulp. De zorg die op afstand voortgezet kon worden, is gecontinueerd. Tijdens de sluiting zijn diverse nieuwe initiatieven ontwikkeld zoals online intakegesprekken en is een online-informatiefilm over tinnitus gemaakt. Dit laatste kreeg als best practice aandacht in de branche.