Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Organisatietraject

Het is de ambitie van Auris om haar positie als expertiseorganisatie te verstevigen; dat vraagt een versterking van het fundament van de organisatie. Daarvoor is een aantal wijzigingen in de organisatiestructuur nodig, met aandacht voor een passende organisatiecultuur en passend leiderschap. De besluitvorming over de eerste fase van het organisatietraject is in 2020 afgerond. De brede laag van teamleiders is versterkt door de invoering van een werkbare span of attention/control en door de aanstelling van een beperkt aantal extra teamleiders. Daarnaast is per 1 januari 2021 een zwaarder profiel van de functie regiodirecteur van kracht, in verband met de vermindering van het aantal regiodirecteuren en de wijziging van hun rol. Binnen de Audiologische Centra is de rol van medisch manager ingevoerd. Hij is samen met de regiodirecteur duaal verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke en bedrijfsmatige aansturing van de Audiologische Centra.

De organisatieontwikkeling krijgt in 2021 een vervolg bij de laag van teamleiders en bij Auris Ondersteunde Diensten. Ook wordt gewerkt aan het uitgangspunt van professionals in the lead.