Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Opleidingen – Leermanagementsysteem

Het project Leermanagementsysteem (LMS) had als doel de processen met betrekking tot het organiseren van professionalisering vanuit de Auris Academie te optimaliseren en te automatiseren. In 2020 is in samenwerking met een multidisciplinaire projectgroep in kaart gebracht om welke processen dit gaat, en wat de gewenste situatie is. Vervolgens is onderzocht in hoeverre de module cursusmanagement van AFAS het optimaliseren en automatiseren van deze processen kan ondersteunen. Op grond van die aanvraag is besloten om deze module in te richten.

Het streven is dat de inrichting van de cursusmodule in maart 2021 gereed is, zodat planning van en inschrijving op het opleidingsaanbod van de Auris Academie vanaf dan via AFAS verloopt. Dit betekent dat de planning en coördinatie van de Auris Academie efficiënter verloopt, waardoor groei van de Auris Academie mogelijk wordt. Bovendien wordt het aanbod van de Auris Academie makkelijker vindbaar voor medewerkers.