Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Profiel

Onze missie en visie

Met haar missie, visie en kernwaarden verwoordt Auris een stevige ambitie. De zeven strategische doelen zorgen voor de beweging die nodig is om Auris verder te ontwikkelen als expertiseorganisatie voor zorg en onderwijs. De missie en visie en kernwaarden zijn geformuleerd vanuit het perspectief van onze cliënten en leerlingen.

Missie

Als je doof of slechthorend bent of een taalontwikkelingsstoornis hebt, heeft dat invloed op wie je bent en op je rol in de samenleving. Ervaar jij of je omgeving hierin belemmeringen, dan kun je bij Auris terecht. De medewerkers van Auris zijn experts in taal, communicatie en horen. Samen zorgen wij dat jij je optimaal ontwikkelt zodat je effectief kunt meedoen aan de samenleving.

Visie

Wij sluiten aan bij jouw vraag op het gebied van taal, communicatie en horen. Om het beste uit jezelf te halen, krijg je bij Auris dat wat daarvoor nodig is. Dit doen we met onze diagnose, behandeling, dienstverlening en ons onderwijs. Ons aanbod is specialistisch, op maat, doelgericht en effectief. Als het noodzakelijk is, bieden wij je dit aan op één van de Auris behandel- of onderwijslocaties.

Kernwaarden

Samen

Jij wilt effectief mee kunnen doen in de samenleving. De medewerkers van Auris kunnen je daarbij helpen. Wij begrijpen namelijk wat het betekent om doof of slechthorend te zijn of een taalontwikkelingsstoornis te hebben. Ook weten we welke invloed dit heeft op jouw omgeving. Wij werken samen aan jouw ontwikkeling en helpen je het beste uit jezelf te halen. Dat doen we door aan te sluiten bij jouw vragen over taal, communicatie en horen. En door altijd de verbinding te zoeken met jouw netwerk, bijvoorbeeld je familie, verzorgers, begeleiders en leraren. Dat is waarom onze medewerkers bij Auris werken.

Zorgvuldig

De medewerkers van Auris zijn stuk voor stuk experts op het gebied van taal, spraak en gehoor. Zij bieden jou specialistische en persoonlijke begeleiding. Doelgericht en met bewezen effectieve methoden, die zoveel mogelijk gebaseerd zijn op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van anderen en onszelf. Ook werken wij continu aan de verbetering en vernieuwing van onze expertise en ons aanbod.

Slagvaardig

Jij wilt stappen zetten die voor jou belangrijk zijn, bijvoorbeeld naar regulier onderwijs of werk. De specialisten van Auris helpen je daarbij. Zij leggen de lat hoog en denken in kansen. Uitdagingen gaan ze niet uit de weg en hun werkwijze is vooruitstrevend en innovatief. Aan de andere kant: fouten maken mag. Want daar leer je van.

Strategische doelstellingen

Strategische doelstelling 1

In 2022 realiseert Auris een beweging van intensieve setting naar ambulante setting door meer leerlingen te ondersteunen in het reguliere onderwijs.

Strategische doelstelling 2

Auris biedt een onderscheidend aanbod, waarbij professionals effectieve interventies inzetten gericht op de hulpvraag van de cliënt, de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsvragen van de reguliere school. Hierbij maken wij gebruik van onderbouwde methodieken en methoden.

Strategische doelstelling 3

Het herkennen van TOS op jonge leeftijd biedt een beter ontwikkelingsperspectief voor het kind. Tachtig procent van de kinderen met (ernstige) taalontwikkelingsstoornissen start in Auris Zorg vóór het 3e jaar (uiterlijk 2;11 jaar/35 maanden).

Strategische doelstelling 4

Auris heeft haar procedures en processen zodanig ingericht dat cliënten, leerlingen en medewerkers geen onnodige (administratieve) handelingen moeten uitvoeren wanneer zij gebruik maken van meerdere diensten binnen Auris, te weten zorg, onderwijs, dienstverlening en/of arbeidstoeleiding.

Strategische doelstelling 5

De cliënten en leerlingen van Auris worden in de eigen omgeving door het systeem waarin zij functioneren optimaal ondersteund. Daarvoor heeft Auris een volwaardig opleidingscentrum. Het externe cursusaanbod, dat volgens de modernste inzichten is opgesteld, stelt Auris in staat cliënten en stakeholders antwoord te geven op hun behoefte en vraag naar expertise.

Strategische doelstelling 6

Auris heeft excellent toegerust personeel dat haar maatschappelijke opdracht met aantoonbare waarde uitvoert. Daartoe heeft Auris een volwaardig opleidingscentrum. Het interne cursusaanbod, dat volgens de modernste inzichten is opgesteld, stelt Auris in staat haar medewerkers op te leiden en hun expertise actueel te houden.

Strategische doelstelling 7

Auris is compliant en gaat honderd procent zinnig en zuinig om met maatschappelijke middelen. Kritieke prestatie-indicatoren: financiële ratio’s zijn binnen de gestelde norm.