Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Rapportage en analyse leerlingenstromen Auris

Auris wilde de leerlingenstromen in de Ambulante Dienstverlening en het (voortgezet) speciaal onderwijs in de vorm van een trendanalyse inzichtelijk hebben, zowel Auris-breed als regionaal en per locatie vanuit schooljaren. Het doel was deze gegevens met het management en de samenwerkingsverbanden te bespreken.

In 2020 zijn de data voor deze rapportages voorbereid. Vervolgens zijn de leerlingenstromen inzichtelijk gemaakt aan de hand van verschillende gegevens zoals arrangement, doelgroep, leeftijd, voorschoolse situatie en doorlooptijd. Tot slot zijn de leerlingenstromen met het management besproken en zijn de cijfers op verschillende niveaus geanalyseerd. Tevens zijn acties en doelen geformuleerd in relatie tot de strategische doelstellingen. Ook is een basis gevormd voor een dashboard dat inzicht gaat geven in gegevens over leerlingenstromen. Verder zijn de doelen voor 2021 opgesteld.

Intern leidden de rapportages tot locatie-overstijgende evaluatiemomenten tussen de Ambulante Dienstverlening, het (voortgezet) speciaal onderwijs en de aanmeldpunten. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van Auris.

De rapportages leidden ook tot goede gesprekken met onze partners. Ons gezamenlijke doel is immers om mensen die doof of slechthorend zijn op een zo goed mogelijke manier begeleiding en onderwijs te bieden.