Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Zorg

Tevredenheidsonderzoek zorg

Aan het einde van de behandeling ontvangen cliënten een vragenlijst, waarmee ze hun ervaringen over de geleverde zorg, de medewerkers en Auris kunnen delen. De uitkomsten worden binnen teams en op organisatieniveau gedeeld. Zo kan stil worden gestaan bij de kwaliteit van de zorg en geleerd worden van de uitkomsten en kunnen eventuele verbeterpunten opgepakt worden.

Cliënten bij de Audiologische Centra (AC) ontvangen tijdens en na het onderzoekstraject vragenlijsten over hun ervaringen met het AC. De vragenlijsten bestaan uit de PREM-vragenlijst en de vragenlijsten van Auris. PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measurement en is de landelijke standaard om patiëntervaringen te meten. De uitkomsten van de vragenlijsten worden binnen de teams en op organisatieniveau gedeeld, om te kunnen leren van de uitkomsten en om te verbeteren. Daarnaast worden de uitkomsten ook branche breed binnen de FENAC vergeleken. Cliënten geven de Audiologische Centra een gemiddelde waardering van 8,6.